Kilnojamojo turto vertinimas

Kilnojamojo turto vertinimas

Kilnojamasis turtas (kilnojamasis daiktas) – turtas (daiktas), kuris iš vienos vietos į kitą gali būti perkeltas nepakeitus jo paskirties ir iš esmės nesumažinus jo vertės, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

Kilnojamojo turto vertinimas apima šias sritis:

 • Transporto priemonės – lengvieji, krovininiai, komerciniai automobiliai, kt.;
 • Įrengimai (staklės, linijos ir kt.), įrankiai, kitas gamybinis inventorius;
 • Miško, sodų, žemės ūkio želdiniai ir produkcija (pvz., mediena, žemės ūkio produkcija);
 • Statybinė technika;
 • Prekės;
 • Gyvūnai ar gyvuliai;
 • Kitas trumpalaikis ar ilgalaikis turtas.

Kilnojamasis turtas vertinamas tuo atveju, kai:

 • keičiasi jo savininkas, t. y. turtas parduodamas, perduodamas kaip nepiniginis (turtinis) įnašas, mainomas, dovanojamas, paveldimas;
 • norima turtą pirkti-parduoti, mainyti, įkeisti ar kitais būdais perleisti;
 • įmonėms yra taikoma bankroto procedūra;
 • turtas yra įkeičiamas, norint gauti paskolą ar ES paramą;
 • turtas yra apmokestinamas, apdraudžiamas, deklaruojamas;
 • turtas yra įrašomas į finansinės apskaitos dokumentus;
 • yra pripažistamas besavininkiu;
 • vykdomos teismų ar teismo anstolių nutartys;
 • to pageidauja turto savininkas, arba turto vertinimo užsakovas.

Atliekant kilnojamojo turto vertinimą, vadovaujamasis Lietuvos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatytuturto ir verslo vertinimo metodika, tarptautiniais vertinimo standartais ir kitais teisės aktais.

Kilnojamojo turto vertinimo etapai:

 • Duomenų analizė

Pagal vertinamo turto tipą nustatomi vertinimui reikalingi dokumentai, atliekama jų analizė.

 • Vertinamo turto apžiūra

Norint įvertinti turtą, būtina vertinamo turto apžiūra. Vertintojas arba vertintojo asistentas, dalyvaujant užsavokui arba turto savininkui, iš anksto sutartu metu, apžiūrti turtą ir įvertina turto būklę bei kitas charakteristikas, reikalingas tiksliai nustatyti rinkos vertę.

 • Ataskaitos rengimas

Išanalizavus užsakovo pateiktus dokumentus ir apžiūros metu surinktą informacija, rengiama išvada dėl turto vertės – turto vertinimo ataskaita.

 • Ataskaitos pateikimas

Parengus turto vertinimo ataskaita, ši sutartu laiku ir būdu įteikiama užsakovui arba jo įgaliotam asmeniui.

 

Dokumentai reikalingi atlikti kilnojamojo turto vertinimą

Dokumentai reikalingi atlikti transporto priemonės vertinimą

1. Transporto priemonės techninis pasas.

2. Techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) kopija.

3. Transporto priemonės techninė specifikacija.

Dokumentai reikalingi atlikti kito kilnojamojo turto vertinimą

1. Vertinamo turto techninė specifikacija.

2. Įsigyjimo dokumentai

Spauskite čia norėdami užsakyti šią paslaugą.