Nekilnojamojo turto vertinimas

Nekilnojamojo turto vertinimas

 

Nekilnojamojo turto vertinimas atliekamas pirmiausia atlikus vertinamo objekto, jo geografinio rajono savybių ir ekonominių tendencijų išsamią analizę.

Nekilnojamasis turtas (nekilnojamasis daiktas) – žemės sklypas ir su juo susiję daiktai, kurie negali būti perkeliami iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės, taip pat turtas (kilnojamieji daiktai), kurį nekilnojamuoju pripažįsta įstatymai.

Turto arba verslo rinkos vertė – apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti perduotas turtas arba verslas jo vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį norinčių perduoti turtą arba verslą ir norinčių jį įsigyti asmenų sandorį po šio turto arba verslo tinkamo pateikimo rinkai, kai abi sandorio šalys veikia dalykiškai, be prievartos ir nesaistomos kitų sandorių ir interesų.

Nekilnojamojo turto vertinimas apima šias sritis:

 • Namų vertinimas;
 • Butų vertinimas;
 • Komercinių patalpų vertinimas;
 • Inžinerinių statinių vertinimas;
 • Administracinių patalpų vertinimas;
 • Žemės sklypų vertinimas;
 • Miškų vertinimas;
 • Inžinerinių tinklų vertinimas;

Nekilnojamojo turto vertinamas atliekamas tuo atveju, kai:

 • keičiasi jo savininkas, t. y. turtas parduodamas, perduodamas kaip nepiniginis (turtinis) įnašas, mainomas, dovanojamas, paveldimas;
 • norima turtą pirkti-parduoti, mainyti, įkeisti ar kitais būdais perleisti;
 • įmonėms yra taikoma bankroto procedūra;
 • turtas yra įkeičiamas, norint gauti paskolą ar ES paramą;
 • turtas yra apmokestinamas, apdraudžiamas, deklaruojamas;
 • turtas yra įrašomas į finansinės apskaitos dokumentus;
 • yra pripažistamas besavininkiu;
 • vykdomos teismų ar teismo anstolių nutartys;
 • to pageidauja turto savininkas, arba turto vertinimo užsakovas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi, teikiame turto vertinimo paslaugas siekiantiems gauti būsto kreditą.

Nekilnojamojo turto vertinimo etapai:

 • Duomenų analizė

Pagal vertinamo turto tipą nustatomi vertinimui reikalingi dokumentai, atliekama jų analizė.

 • Vertinamo turto apžiūra

Norint įvertinti turtą, būtina vertinamo turto apžiūra. Vertintojas arba vertintojo asistentas, dalyvaujant užsavokui arba turto savininkui, iš anksto sutartu metu, apžiūrti turtą ir įvertina turto būklę bei kitas charakteristikas, reikalingas tiksliai nustatyti rinkos vertę.

 • Ataskaitos rengimas

Išanalizavus užsakovo pateiktus dokumentus ir apžiūros metu surinktą informacija, rengiama išvada dėl turto vertės – turto vertinimo ataskaita.

 • Ataskaitos pateikimas

Parengus turto vertinimo ataskaita, ši sutartu laiku ir būdu įteikiama užsakovui arba jo įgaliotam asmeniui.

Dokumentai reikalingi atlikti nekilnojamojo turto vertinimą

Dokumentai reikalingi atlikti buto vertinimą

1. VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.

2. Buto kadastrinė (inventorinė) byla.

3. Žemė sklypo planas (jei butui priklauso žemės sklypas ar jo dalis).

4. Priklausinių kadastriniai dokumentai.

Dokumentai reikalingi atlikti namo ar jo dalies vertinimą

1. VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.

2. Kadastrinė (inventorinė) byla.

3. Žemės sklypo planas.

4. Priklausinių kadastriniai dokumentai.

Dokumentai reikalingi atlikti žemės sklypo vertinimą

1. VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.

2. Žemės sklypo planas

Dokumentai reikalingi atlikti komercinės paskirties turto vertinimą

1. VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.

2. Kadastrinė (inventorinė) byla.

3. Žemės sklypo planas.

4. Nuomos sutartys.

Dokumentai reikalingi atlikti nebaigtos statybos namo vertinimą

1. VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.

2. Kadastrinė (inventorinė) byla.

3. Žemės sklypo planas.

4. Projektinė dokumentacija

5. Statybos leidimas

Spauskite čia norėdami užsakyti šią paslaugą.