Kilnojamo turto vertinimas

Spauskite ČIA norėdami užsakyti šią paslaugą.

Kilnojamas turtas nuo nekilnojamo skiriasi visų pirma nusidėvėjimo greičiu. Kilnojamas turtas dėvisi greičiau, turto vertė kinta irgi greičiau. Jei turite senus vertinimo rezultatus ir norite pasitikrinti esamą verte šiai dienai, mūsų firmos nepriklausomi ekspertai įvertins Jūsų turtą iš naujo.

Kilnojamas turtas, tai visų pirma automobiliai. Sekdami tendencijas rinkoje mes, UAB “STIVVF“ turto vertintojai matome, kad automobilių vertinimas jau tapo kasdienybe, klientų jau nebetenkina rinkoje parduodamų automobilių vidutinė rinkos kaina, yra begalė situacijų, kai automobilio vertinimas yra tiesiog būtinas.

Be automobilių, vertiname visą kilnojamą turtą, turime visus leidimus ir daugiametę patirtį šioje sityje, turto vertinimo metodika ir eiga yra apibrėžta įstatymu ir aprašyta šiame puslapyje žemiau.

Kilnojamo turto vertinimas apima šias sritis:

 • Transporto priemonės – lengvieji, krovininiai, komerciniai automobiliai, kt.;
 • Įrengimai (staklės, linijos ir kt.), įrankiai, kitas gamybinis inventorius;
 • Miško, sodų, žemės ūkio želdiniai ir produkcija (pvz., mediena, žemės ūkio produkcija);
 • Statybinė technika;
 • Prekės;
 • Gyvūnai ar gyvuliai;
 • Kitas trumpalaikis ar ilgalaikis turtas.

Atvejai, kada vyksta kilnojamo turto vertinimas: 

 • Keičiasi jo savininkas, t. y. turtas parduodamas, perduodamas kaip nepiniginis (turtinis) įnašas, mainomas, dovanojamas, paveldimas;
 • Norima turtą pirkti-parduoti, mainyti, įkeisti ar kitais būdais perleisti;
 • Įmonėms yra taikoma bankroto procedūra;
 • Turtas yra įkeičiamas, norint gauti paskolą ar ES paramą;
 • Turtas yra apmokestinamas, apdraudžiamas, deklaruojamas;
 • Turtas yra įrašomas į finansinės apskaitos dokumentus;
 • Yra pripažįstamas besavininkiu;
 • Vykdomos teismų ar teismo antstolių nutartys;
 • To pageidauja turto savininkas, arba turto vertinimo užsakovas.

Kilnojamojo turto vertinimo etapai:

 • Duomenų analizė. Pagal vertinamo turto tipą nustatomi vertinimui reikalingi dokumentai, atliekama jų analizė;
 • Vertinamo turto apžiūra. Norint įvertinti turtą, būtina vertinamo turto apžiūra. Vertintojas arba vertintojo asistentas, dalyvaujant užsakovui arba turto savininkui, iš anksto sutartu metu, apžiūri turtą ir įvertina turto būklę bei kitas charakteristikas, reikalingas tiksliai nustatyti rinkos vertę;
 • Ataskaitos rengimas. Išanalizavus užsakovo pateiktus dokumentus ir apžiūros metu surinktą informacija, rengiama išvada dėl turto vertės – turto vertinimo ataskaita;
 • Ataskaitos pateikimas. Parengus turto vertinimo ataskaita, ši sutartu laiku ir būdu įteikiama užsakovui arba jo įgaliotam asmeniui.

Dokumentai, kurių reikia, kad įvyktų kilnojamo turto vertinimas

 • Dokumentai, kurių reikia, kad įvyktų transporto priemonės vertinimas (automobilio vertinimas):
  1. Transporto priemonės techninis pasas;
  2. Techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) kopija;
  3. Transporto priemonės techninė specifikacija.
 • Dokumentai, kurių reikia, kad įvyktų kito kilnojamo turto vertinimas (turto įvertinimas):
  1. Vertinamo turto techninė specifikacija;
  2. Įsigijimo dokumentai.