Turto vertinimas

Spauskite ČIA norėdami užsakyti šią paslaugą.

Turto vertinimo paslaugos, tai UAB “STIVVF“ sritis, mūsų įmonės turto vertintojai jau seniai pastebėjo, kad žmonės labai dažnai painioja, galvodami, kad egzistuoja tik NT vertintojai. Mes turime patirties vertindami visą turtą, mums nesvarbu kokia paslauga, ar tai nekilnojamo turto vertinimas, ar automobilių vertinimas, ar verslo vertinimas, – visas paslaugas atliekame greitai ir kokybiškai, ataskaitos yra aiškiai suprantamos.

Nekilnojamo turto vertinimas paplitęs plačiausiai, todėl šią paslaugą ir siūlome dažniausiai. Internete galima rasti ne vieną nuorodą, kurioje supažindinama su namo vertės skaičiuokle, tačiau neapsigaukite – automatiniai įrankiai negali nustatyti tikslios namo vertės, jie tik gali apytiksliai apibrėžti, kokia yra nekilnojamo turto vidutinė rinkos vertė. Tik nepriklausomi nekilnojamo turto vertintojai Jums nustatys, kas yra tiksli namo kaina, žemės vertė ar buto kaina.

Turto arba verslo vertės nustatymo principai: 

 • Turto vertė arba verslo vertė nustatoma:
  1. Vadovaujantis rinkos ekonomikos logika ir kriterijais, rinkos ir ekonominių sąlygų tyrimų ir stebėjimų rezultatais, kurių taikymas išsamiai nurodytas Turto ir verslo vertinimo metodikoje;
  2. Laikantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo, nuosavybės neliečiamumo, sutarčių laisvės, vertinimo objektyvumo ir nepriklausomumo, teisinio apibrėžtumo ir neleistinumo piktnaudžiauti teise principų;
  3. Taikant teisėtų, pagrįstų lūkesčių ir interesų, apdairumo ir atsargumo, pakeitimo kitu turtu arba verslu ir alternatyvaus turto arba verslo panaudojimo kriterijus, išsamiai nurodytus Turto ir verslo vertinimo metodikoje.
 • Turto arba verslo vertės nustatymo pagrindas yra nauda, kurią galima gauti turtą arba verslą protingai naudojant, plėtojant arba juo disponuojant.

Turto vertinimas apima šias sritis:

 • Nekilnojamo turto vertinimas. Nekilnojamasis turtas (nekilnojamasis daiktas) – žemės sklypas ir su juo susiję daiktai, kurie negali būti perkeliami iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės, taip pat turtas (kilnojamieji daiktai), kurį nekilnojamuoju pripažįsta įstatymai.
 • Kilnojamo turto vertinimas. Kilnojamasis turtas (kilnojamasis daiktas) – turtas (daiktas), kuris iš vienos vietos į kitą gali būti perkeltas nepakeitus jo paskirties ir iš esmės nesumažinus jo vertės, jeigu įstatymai nenustato kitaip.
 • Verslo vertinimas. Verslo vertinimas – tai įmonės (ar kitos organizacinės formos verslo) rinkos vertės nustatymas, įvertinant už kokią kainą toks, ar analogiškas verslas turėtų būti perkamas ar parduodamas;
 • Retrospektyvinis turto vertinimas – tai turto vertinimo paslaugos, kai nustatoma praeityje buvusi turto vertė.