Verslo vertinimas

Verslo vertinimas

Verslas – juridinio ar fizinio asmens veikla, kuriai naudojami ekonominiai ištekliai, kuria siekiama gauti pajamų ir pelno ir už kurią šis asmuo atsako savo turtu.

Verslo vertinimas – tai įmonės (ar kitos organizacinės formos verslo) rinkos vertės nustatymas, įvertinant už kokią kainą toks, ar analogiškas verslas turėtų būti perkamas ar parduodamas.

Vertybinis popierius – dokumentas, patvirtinantis privačią asmens teisę ir kito subjekto turtinį įsipareigojimą. Vertybiniai popieriai gali būti materialūs (nustatytos formos ir turinio dokumentai, turintys įstatymo numatytus rekvizitus) arba nematerialūs (neturintys materialios formos). Nematerialūs vertybiniai popieriai neturi objektyvios, materialios išraiškos t.y. jie nėra įprastai suprantami dokumentai, o fiksuojami įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurios atidaromos vertybinių popierių savininkų vardu.

Verslo vertinimas yra atliekamas šiems tikslams:

  • Pardavimui;
  • Įsigijimui;
  • Restruktūrizavimo atveju;
  • Susijungimo atveju;
  • Reorganizavimo atveju;
  • Prekinių ženklų, patentų vertei nustatyti;
  • Kitais atvejais.

Atliekant verslo turto vertinimą, vadovaujamasis Lietuvos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatytuturto ir verslo vertinimo metodika, tarptautiniais vertinimo standartais ir kitais teisės aktais.

Verslo vertinimo metodai:

  • Pajamų metodas

Vertinanat šiuo metodu, analizuojama įmonės veiklos istorija, ekonomikos ir verslo šakos plėtros perspektyvos. Remiantis šia informacija, apskaičiuojamos įmonės finansinės prognozės. Nors būsimų pajamų ir išlaidų prognozavimas yra sudėtingas uždavinys, pajamų metodas leidžia geriausiai atsižvelgti į unikalią įmonės situaciją ir jos plėtros planus.

  • Lyginamosios vertės metodas

Vertinant šiuo metodu, analizuojama panašių bendrovių, veikiančių tame pačiame sektoriuje, rinkos vertė. Apskaičiuojami lyginamųjų rodiklių vidurkiai, kurie apibūdina įmonės vertę, priklausomai nuo pajamų, pardavimų ir kitų duomenų. Vidurkiai apskaičiuojami naudojant panašių bendrovių sandorių duomenis ar akcinės bendrovės rinkos kainas biržose.

  • Turto vertinimo metodas

Vertinanat šiuo metodu, apskaičiuojamas balanse esantis turtas (įskaitant ilgalaikį turtą, gautinas sumas, atsargas). Rinkos kainai paskaičiuoti, iš šio turto atimami visi įsipareigojimai (banko paskolos, skolos tiekėjams ir kt.). Kadangi šis metodas neatsižvelgia į įmonės prestižą, kuris neatsispindi balanse (pavyzdžiui, prekės ženklai, išvystytos procedūros, klientų lojalumas), jis daugiausiai naudojamas įmonėms su sunkumais ar likvidacijos atveju, kai pelningiausia yra parduoti įmonės turtą ir nutraukti veiklą.

Spauskite čia norėdami užsakyti šią paslaugą.