Retrospektyvinis turto vertinimas 

DĖMESIO!! Atliekant retrospektyvinį vertinimą, turto apžiūra tam tikrais atvejais nėra būtina, todėl šią paslaugą galime suteikti ir nuotoliniu būdu, o vertinimo ataskaitą pristatyti paštu.

Spauskite ČIA norėdami užsakyti šią paslaugą.

Retrospektyvinis turto vertinimas – tai vertinimas, kai nustatoma praeityje buvusi turto vertė.

Retrospektyvinis turto vertinimas reikalingas šiais atvejais:

 • Esant teisminiam ginčui, siekiant nustatyti praeityje buvusią turto vertę;
 • Siekiant sumažinti mokestinę prievolę. Jei nusprendėte parduoti paveldėtą, dovanotą ar įsigytą nekilnojamąjį turtą, vadovaujantis LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu (GPMĮ), reikės mokėti 15% gyventojų pajamų mokestį, jeigu šis turtas buvo įsigytas ir perleistas kito asmens nuosavybėn neišlaikius 10 metų. Šis mokestis skaičiuojamas nuo paveldėjimo, dovanojimo dokumentuose nurodytos rinkos vertės, arba, jei turtas buvo įsigytas, įsigijimo ir parduoto turto kainų skirtumo. Siekiant pagrįstai sumažinti arba išvengti šios prievolės, atliekamas retrospektyvinis vertinimas, kurio metu nustatoma turto vertė paveldėjimo, dovanojimo ar įsigijimo datai.

Retrospektyvinis turto vertinimas rekomenduojamas, jeigu planuojate parduoti paveldėtą ar dovanotą turtą ir kai nuo paveldėjimo ar dovanojimo datos nėra praėjęs 10 metų laikotarpis, nes paveldėjimo/dovanojimo dokumentuose būną nurodomos VĮ „Registrų centro“ nustatytos vidutinės rinkos vertės, kurios dažnai gali visiškai neatitikti realios turto rinkos vertės.

Retrospektyvinio vertinimo etapai:

 • Duomenų analizė. Pagal vertinamo turto tipą nustatomi vertinimui reikalingi dokumentai, atliekama jų analizė;
 • Vertinamo turto apžiūra. Vadovaujantis Lietuvos respublikos turto ir verslo vertinimo metodika, jeigu neįmanoma atlikti objekto apžiūros, nes objektas yra sunaikintas arba jo savininkui (valdytojui) arba užsakovui nėra žinoma objekto buvimo vieta (atliekant kilnojamojo turto vertinimą), arba objekto apžiūros dieną jo fizinės charakteristikos yra pasikeitusios ir neatspindi buvusios faktinės objekto būklės vertinimo dieną (praeityje), tokiu atveju vertintojas gali remtis objekto savininko arba užsakovo pateiktomis objekto nuotraukomis ir kitais dokumentais, kuriais patvirtinamos objekto tapatumo ir fizinės charakteristikos;
 • Ataskaitos rengimas. Išanalizavus užsakovo pateiktus dokumentus ir apžiūros metu surinktą informacija, rengiama išvada dėl turto vertės – turto vertinimo ataskaita.
 • Ataskaitos pateikimas. Parengus turto vertinimo ataskaita, ši sutartu laiku ir būdu įteikiama užsakovui arba jo įgaliotam asmeniui.

Dokumentai, kurių reikia, kad įvyktų retrospektyvinis turto vertinimas:

 • Dokumentai, kurių reikia, kad įvyktų retrospektyvinis butų vertinimas:
  1. VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (išrašo data turi būti ne vėlesnė nei vertinimo data), arba paveldėjimo, dovanojimo ar įsigijimo dokumentai;
  2. Buto kadastrinė (inventorinė) byla;
  3. Žemė sklypo planas (jei butui priklauso žemės sklypas ar jo dalis);
  4. Priklausinių kadastriniai dokumentai.
 • Dokumentai, kurių reikia, kad įvyktų namo vertinimas arba namo dalies retrospektyvinis  vertinimas:
  1. VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (išrašo data turi būti ne vėlesnė nei vertinimo data), arba paveldėjimo, dovanojimo ar įsigijimo dokumentai;
  2. Kadastrinė (inventorinė) byla;
  3. Žemės sklypo planas;
  4. Priklausinių kadastriniai dokumentai.
 • Dokumentai, kurių reikia, kad įvyktų žemės vertinimas – žemės sklypo retrospektyvinis vertinimas:
  1. VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (išrašo data turi būti ne vėlesnė nei vertinimo data), arba paveldėjimo, dovanojimo ar įsigijimo dokumentai;
  2. Žemės sklypo planas.