Skelbimai

Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymas

Suvestinė redakcija nuo 2018-06-15 Įstatymas paskelbtas: TAR 2016-11-17, i. k. 2016-26968   LIETUVOS RESPUBLIKOS  SU NEKILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIO KREDITO ĮSTATYMAS  2016 m. lapkričio 10 d. Nr. XII-2769 Vilnius I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS  1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 1. Šio įstatymo paskirtis – nustatyti su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito...

Read more